Lånekassen

Når du tar fag hos Sonans har du rett til å søke om lån og stipend fra Lånekassen. Hvor mye du kan få, avhenger hvor mange fag du tar. Du kan søke om vanlig studielån og et ekstra lån til å betale skolepenger. 

Utbetalingsplan høsten 2017

Utbetalingsdato

100% studiebelastning

420 eller flere årstimer

75% studiebelasning

315-419 årstimer

67% studiebelastning

280-314 årstimer

50% Studiebelastning

210-279 årstimer

15. august Kr 21 268,00 Kr 15 951,00 Kr 14 249,56 Kr 10 634,00
15. september Kr 7 975,50 Kr 5 981,63 Kr 5 343,59 Kr 3 987,75
15. oktober Kr 7 975,50 Kr 5 981,63 Kr 5 343,59 Kr 3 987,75
15. november Kr 7 975,50 Kr 5 981,63 Kr 5 343,59 Kr 3 987,75
15. desember Kr 7 975,50 Kr 5 981,63 Kr 5 343,59 Kr 3 987,75
Andel lån:  Kr 31 902,00 Kr 23 926,50 Kr 21 374,35 Kr 15 951,00
Andel stipend:  Kr 21 268,00 Kr 15 951,00 Kr 14 249,57 Kr 10 634,00
Høst totalt:  Kr 53 170,00 Kr 39 877,50 Kr 35 623,92 Kr 26 585,00 

 Utbetalingsplan våren 2018

Utbetalingsdato

100% studiebelastning

420 eller flere årstimer

75% studiebelasning

315-419 årstimer

67% studiebelastning

280-314 årstimer

50% Studiebelastning

210-279 årstimer

15. januar Kr 21 268,00 Kr 15 951,00 Kr 14 249,56 Kr 10 634,00
15. februar Kr 7 975,50 Kr 5 981,63 Kr 5 343,59 Kr 3 987,75
15. mars Kr 7 975,50 Kr 5 981,63 Kr 5 343,59 Kr 3 987,75
15. april Kr 7 975,50 Kr 5 981,63 Kr 5 343,59 Kr 3 987,75
15. mai Kr 7 975,50 Kr 5 981,63 Kr 5 343,59 Kr 3 987,75
         
Andel lån:  Kr 31 902,00 Kr 23 926,50 Kr 21 374,35 Kr 15 951,00
Andel stipend: Kr 21 268,00 Kr 15 951,00 Kr 14 249,57 Kr 10 634,00
Vår totalt:  Kr 53 170,00 Kr 39 877,50 Kr 35 623,92 Kr 26 585,00 

Lån til skolepenger

Betaler du skolepenger, kan du få et ekstralån på inntil kr 63 070,00 per år. Dette beløpet justeres i henhold til studiebelastning per semester. Er summen av skolepengene høyere, må du dekke resten selv. Enten egne penger, eller bruke penger fra basisstøtten. 

Du trenger ikke søke spesielt om skolepenger. Ekstra lån til skolepenger legges automatisk til hvis du søker om fullt stipend og lån i den vanlige søknaden. Beløpet kommer i tillegg til det du får i vanlig stipend og lån. Lån til skolepenger blir ikke vurdert mot inntekten og formuen din.

På Lånekassens nettsider finner du en kalkulator som regner ut hvor mye støtte du kan få. Eller du kan ta en prat med en av våre rådgivere.

Slik søker du Lånekassen

  • Send elektronisk søknad via www.lanekassen.no. Velg søknaden «høyere og annen utdanning», selv om du tar fag fra videregående
  • Søknaden kommer først til oss i Sonans. Vi bekrefter at du har skoleplass og sender søknaden videre til Lånekassen.
  • Når du får svar fra Lånekassen signerer du avtalen - helst elektronisk.
  • Du får første utbetaling etter skolestart, når vi har gitt Lånekassen beskjed om at du har møtt til undervisning.

Stipend

Du kan få omgjort 40 prosent av basislånet ditt til stipend når du har bestått eksamen. For å få denne omgjøringen, må du bo på en annen adresse enn foreldrene dine gjennom skoleåret, og ikke ha for høy inntekt.

Dette kan hindre støtte fra Lånekassen

  • Du er forsinket i utdanningen. Les mer om årsaker til forsinkelse og rettigheter ved sykdom og fødsel.
  • Du har allerede brukt opp alle dine åtte år med støtte i Lånekassen
  • Du tar fag som ikke er godkjent i Lånekassen. Alle Sonans-fag gir støtte, bortsett fra norsk skriftlig, labkurs og innføringskurs
  • Du har for høy inntekt eller formue. Du kan fortsatt få lån, men ikke stipend.

Du må selv sjekke om du har rett til støtte fra Lånekassen. Usikker? Ta en prat med en av våre rådgivere, så får du hjelp.

Sjekk hvor god råd du får

Når du er student kan en tynn lommebok skape bekymringer i hverdagen. Kanskje du blir nødt til å jobbe ved siden av studiene? For å få svar på hvor mye du sitter igjen med hver måned, kan du legge inn budsjettet ditt i dette Excel regnearket.

Bestill gratis rådgiving